ΙΜΕΔΕ

Το ΙΜΕΔΕ –Ινστιτούτο Μελετών & Ερευνών Δυτικής Ελλάδας– αποτελεί μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας για φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και προβληματισμούς που αφορούν το αύριο του τόπου μας και των παιδιών μας. Η Δυτική Ελλάδα, ως περιφέρεια, εκτείνεται σε μια περιοχή 11.336 τχμ και αριθμεί σχεδόν 700.000 κατοίκους, σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία. Γεωγραφικά, αποτελεί το «λιμάνι» της Ελλάδας προς την Ιταλία και διαθέτει μια πλούσια ιστορία σχεδόν 3000 ετών.